010 - 2026949 info@kennisfabriek.nl

Visitatie

Visitatie / Audit

Hogescholen en Universiteiten zijn sinds jaren verplicht om hun opleidingen iedere zes jaar te laten visiteren. Staat uw opleiding voor een visitatietraject? Bent u op zoek naar een sparringpartner om de visitatie voor te bereiden?

U kunt mij op twee manieren inzetten:

 

  • Als gecertificeerd (door de NVAO) secretaris / projectleider kan ik u van dienst zijn als secretaris van het visitatieteam of als coördinator van het visitatieteam (technisch voorzitter). In deze hoedanigheid werk ik intensief samen met Certiked VBI.
  • U kunt mijn kennis en expertise ook ‘aan de andere kant van de tafel’ inzetten, om u te begeleiden bij het vormgeven van het visitatietraject en het schrijven van de Zelfevaluatie.  Als adviseur van de opleiding kan ik dan geen deel uitmaken van het visitatieteam.

 

 

Praktisch

Neem contact op om vrijblijvend te brainstormen over uw vraag.