010 - 2026949 info@kennisfabriek.nl

Verhalen over Strategieontwikkeling

Welke kennis is relevant voor de toekomst? Hoe innoveren we? Waar ligt de focus voor onze strategie? Volstrekt verschillende vragen om met strategieontwikkeling te starten.

Case: Jaarplan managementteam

De directeur van een Hbo-opleiding binnen een grote hogeschool wilde met MT een jaarplan opstellen. De basis voor het jaarplan was het managementcontract tussen de directeur en het college van bestuur over met daarin de resultaatgebieden onderwijs, markt & omgeving, personeel & organisatie, en financiën. Gevraagd was om een workshop van drie dagdelen te begeleiden waarin de twaalf deelnemers overeenstemming konden bereiken over de streefdoelen van de opleiding en afspraken maken over de uitvoering van de plannen. Aan het eind van de drie dagdelen hadden de deelnemers de ingrediënten van het jaarplan opgeschreven en waren zij gemotiveerd om invulling te geven aan de gemaakte afspraken.

Case: Nieuwe richting voor het mega-project

De projectleiding van een enorm automatiseringstraject kwam tot de onthutsende conclusie dat het nog 4 jaar zou duren voordat het enorme systeem met alle bijbehorende deelsystemen in werking zou zijn. Dat kon echt niet, de top van de organisatie wilde de invoering radicaal versnellen: misschien niet het hele systeem invoeren maar een gedeelte? De vraag was om een workshop van een halve dag te organiseren voor (vertegenwoordigers van) de projectleiding en de betrokken management om tot een gezamenlijk besluit over de nieuwe richting te komen. In de voorbereiding van de workshop hebben we de ideeën van diverse werkvelddeskundigen verzameld. Tijdens de workshop werden de ideeën voor een andere werkwijze gepresenteerd, besproken een vertaald in actie. Met goedvinden van de betrokken managers werden ter plekke afspraken gemaakt om een nieuwe planning uit te werken.