010 - 2026949 info@kennisfabriek.nl

Organisatie ontwikkeling

Hoe kunnen we sneller resultaten behalen in onze projecten? Hoe kun je beter samenwerken met andere afdelingen? Hoe organiseren we de inbreng van alle betrokkenen om tot een gedragen besluit te komen?

Onze aanpak van zulke complexe verandervraagstukken is geen standaard werkwijze met vooronderzoek – diagnose – implementatie. Wij hanteren een actiegerichte aanpak om direct de gewenste ontwikkeling in gang te zetten, te versterken en de ‘best practices’ te borgen. Daarbij maken we gebruik van de kennis en ervaring van de betrokkenen.

Echte dialoog ontketent verandering

Kenmerkend voor onze aanpak is het faciliteren van een dialoog: een open uitwisseling van betekenisvolle ervaringen, gezamenlijke analyse en het expliciteren van waarden. Dat maakt energie vrij en stelt de deelnemers in staat om eventueel heikele onderwerpen aan de orde te stellen. Dat is met name belangrijk in situaties waarin verandermoeheid, cynisme of defensief gedrag de gewenste ontwikkelingen blokkeren.

Goede regievoering

We ontwerpen een verander traject voor een organisatie met verschillende werkvormen. We werken in projectgroepen om voorstellen uit te werken, of in reflectiegroepen om terug te kijken en lessen te trekken. We gebruiken werkconferentie om in een groot gezelschap (variërend van 15 – 80 personen) de uitkomsten te bespreken en plannen voor de toekomst te maken.

Een goede regie zorgt voor de juiste werkvorm op het juiste moment zodat actie en reflectie elkaar afwisselen. Doordat de deelnemers merken hoeveel de activiteiten opleveren, wordt gezamenlijk leren de motor om de gewenste veranderingen te realiseren.

Verhalen over projecten

We hebben veel ervaring in het versterken van teams en organisaties. Lees onze verhalen over projecten om een beeld te krijgen.