010 - 2026949 info@kennisfabriek.nl

Welkom bij de ‘Kennisfabriek’

De site heet de ‘Kennisfabriek’. De combinatie van ‘kennis’ met ‘fabriek’ is niet letterlijk bedoeld, het is een knipoog naar de werksituatie van professionals; de omgeving waarin mijn klanten en opdrachtgevers werken en waar ik ook zelf deel van uitmaak.

U vindt op de site een prachtige verzameling verhalen van professionals, teams en managers over hun werk en werksituatie, over projecten en over mijn eigen ervaringen. Ik hoop dat alle verhalen u inspireren om met nieuwe energie met uw eigen vragen aan de gang te gaan. Daar ben ik u graag bij van dienst.

Carolien de Monchy