010 - 2026949 info@kennisfabriek.nl

Verhalen over Teamontwikkeling

Twee verschillende verhalen over teams. Verbeteren van de huidige samenwerking en afscheid nemen zijn thema’s die vaak terugkomen.

Onderling vertrouwen in het management team

Het management team van een software bureau was ontevreden over de onderlinge samenwerking. De directeur vond de team vergaderingen niet effectief, er kwam te weinig uit, de managers namen te weinig verantwoordelijkheid voor het geheel. De vraag was een workshop van een hele dag te ontwerpen om een versnelling te bereiken in de ontwikkeling van het team. In de voorbereiding van de workshop heb ik individuele gesprekken met de managers gevoerd. Tijdens de sessie hebben we de onderlinge knelpunten besproken. De deelnemers vonden de moed om hun twijfels, irritaties en onzekerheden te bespreken. Dat versterkte het onderlinge vertrouwen en de slagvaardigheid als team.

 Afscheid binnen het team

In de stafdienst van een grote oliemaatschappij werden twee jaar geleden de afdelingen Gezondheid &Welzijn en Beveiliging samen gevoegd. Iedereen heeft hard gewerkt om samen te gaan werken als één team. Nu heeft de Raad van Bestuur onlangs besloten tot een grote reorganisatie in het kader van internationale samenwerking; met als consequentie dat het team gesplitst wordt: de afdeling Beveiliging gaat weer aan een andere baas rapporteren. De teammanager vroeg een workshop te organiseren op de jaarlijkse teamdag, met als thema ‘afscheid’. De deelnemers konden hun irritatie over het ‘gesol met het team’ met elkaar delen. Dat creëerde ruimte om zich te realiseren wat ze allemaal bereikt hadden de afgelopen jaren. Na afloop vertelden de deelnemers dat zij met meer energie en vertrouwen de komende reorganisatie tegemoet zagen.