010 - 2026949 info@kennisfabriek.nl

Kennis delen

Kennis delen

Kennis wordt rijker en dieper naarmate je het deelt. Kennis delen met in-company programma’s is toepasselijk als u de professionals in uw organisatie wilt stimuleren om met elkaar slimmer, handiger en effectiever te worden.

 

U kunt mij inzetten om in-company Master classes, workshops of programma’s te ontwikkelen en te begeleiden. Het speciale van onze in-company projecten zit in de meerwaarde voor de organisatie. In individuele trajecten ligt het accent op de opbrengst voor het individu, in onze in-company trajecten voegen we daar de leerpunten en actiepunten voor de organisatie aan toe.

 

De aard en invulling van de bijeenkomsten om kennis te delen zijn veelkleuring en divers, afhankelijk van uw vraag en de beschikbare tijd.

 

  • Wilt u dat de professionals specifieke kennis bijspijkeren? Onze interactieve master classes zorgen ervoor dat de professionals snel en effectief hun kennis en vaardigheden verhogen en de vertaalslag naar de organisatie maken.
  • Gaat het er om dat de professionals inzicht krijgen in hun eigen functioneren in het dagelijks werk? Via een in-company intervisietraject verhogen professionals hun inzicht in praktijksituaties en leren zij grotere complexiteit te hanteren. Dat verhoogt hun persoonlijke effectiviteit aanzienlijk.
  • Een in-company programma zorgt voor een combinatie van kennis delen en reflectie. Dat levert voor de deelnemers een intensieve leerervaring op, direct te vertalen in verbeteringen in het dagelijks werk. De inbedding in de organisatie borgt dat problemen gesignaleerd, aangepakt en opgelost worden

Praktisch

Lees ter inspiratie de verhalen over in-company programma’s. U kunt ook contact opnemen om vrijblijvend te sparren over uw vraag.