010 - 2026949 info@kennisfabriek.nl

Verhaal: raadpleging

Verhalen over Veranderen

Het tweede verhaal gaat over de vraag hoe je de inbreng van een grote groep actoren organiseert om tot een gezamenlijke beeldvorming te komen.

 

 

Verhaal 2: Raadpleging werkveld

Twee ministeries (toen: LNV en VROM) wilden een specifieke beleidsnota ontwerpen om de niche Natuur en Milieu Educatie (NME) in het geheel van educaties en onderwijs te expliciteren. Om draagvlak te creëren willen de ministeries een actieve inbreng vanuit het werkveld ontvangen. Het werkveld NME bestaat uit een groot aantal actoren, grotendeels maatschappelijke organisaties, ook onderwijs- en kennisinstellingen, en regionale/lokale instellingen die de uitvoering verzorgen (NME-centra, educatieve tuinen, kinderboerderijen, bezoekerscentra etc.) De vraag was om de raadpleging van het werkveld op te zetten en de sessies te faciliteren. In een eerste overlegronde met de opdrachtgever is besloten het werkveld te raadplegen door middel van vier interactieve sessies van een halve dag op verschillende locaties in het land, voor 20 – 25 personen per sessie. Vervolgens heb ik de sessies zo ontworpen en begeleid, dat de deelnemers in wisselende werkvormen hun kennis en praktijkervaring inbrachten om hun visie op te baseren. Na afloop van de sessies heb ik een verslag gemaakt van de uitkomsten. Op basis van deze verslagen is een uitgebreid rapport geschreven voor het Ministerie als input voor de beleidsnota.

 

 

Sla de bladzijde om voor het volgende verhaal