010 - 2026949 info@kennisfabriek.nl

Verhaal: Team prestatie

Verhalen over Veranderen

Het derde verhaal gaat over het implementeren van een systeem voor team performance bij medisch specialisten in een academisch ziekenhuis.

 

 

Verhaal 3: Systeem voor team-performance

Bij een hoofdafdeling in een academisch ziekenhuis ervaart de medische staf grote werkdruk, onderlinge concurrentie en gebrekkige interne organisatie. De teams van medisch specialisten willen meer als een eenheid gaan functioneren en de werksfeer verbeteren. Daarop heeft een interne werkgroep het Productivity Measurement and Enhancement System (ProMES) gekozen als methode om de teamprestaties te evalueren en om aansluiting te vinden bij de beleidscyclus in het ziekenhuis.
Gevraagd is om in een pilot twee teams van medisch specialisten te begeleiden bij de invoering van ProMES en een interne adviseur op te leiden in deze systematiek.
Ter introductie van ProMES en begeleiding van de afdelingen zijn vier workshops gerealiseerd met een doorlooptijd van vier maanden. Tussentijds is regelmatig afstemming gezocht met de betreffende clustermanager. De deelnemers concludeerden dat ProMES een goed instrument is om te werken aan afdelingsdoelen. Het bevordert het bedrijfsmatig denken en bevordert de aandacht voor de beleidscyclus. Verder heeft de pilot een schat aan informatie opgeleverd over de voorwaarden voor succesvolle implementatie, met name ook voor de interne adviseur.